Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Ostrowiec Świętokrzyski

CPV

Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik ma na celu jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.

przetargi według kodów CPV »

Zobacz również

Przetargi Busko-Zdrój | Przetargi Jędrzejów | Przetargi Kazimierza Wielka | Przetargi Kielce | Przetargi Końskie | Przetargi Opatów | Przetargi Pińczów | Przetargi Sandomierz | Przetargi Skarżysko-Kamienna | Przetargi Starachowice | Przetargi Staszów | Przetargi Świętokrzyskie | Przetargi Włoszczowa